Karta Ambasadora

Niniejsze regulamin określa zasady korzystania z Karty Ambasadora, którą można pozyskać będąc uczestnikiem wyjazdu z marką Ambasada Podróżników. Karta jest imienna. Promocja jest dostępna dla Klientów, którzy zapisali się na wyjazd za pośrednictwem strony internetowej www.ambasadapodroznikow.pl
Zasady pozyskiwania pieczątek:

 1. Za każdy wyjazd uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę.
 2. Za wygranie gry miejskiej każdy uczestnik zespołu otrzymuje dodatkową pieczątkę.
 3. Karty i pieczątki wręcza opiekun wyjazdu.
 4. Karta musi być czytelnie podpisana. W przypadku braku imienia i nazwiska na karcie opiekun może odmówić nadania kolejnej pieczątki.

Zasady odbioru nagród:

 1. Każde 4 pieczątki uczestnik może wymienić na rabat na dowolny wyjazd w wysokości 100 zł.
 2. Każde 8 pieczątek uczestnik może wymienić na:
  1. darmowy wyjazd weekendowy (łącznie do 3 dni),
  2. dowolny inny wyjazd ze zniżką 300 zł.
 3. Po zapisaniu się na wyjazd z zamiarem skorzystania z rabatu lub zniżki należy osobnym emailem poinformować o tym fakcie Ambasadę Podróżników. Kartę należy wręczyć organizatorowi w trakcie podróży.
You don't have permission to register